Tin tức chuyên ngành

Thử nghiệm chứng minh Tấm Cemboard đạt độ cách âm 30-33 dB
Thứ tư, 01/06/2016 09:32

1.Tiêu chuẩn áp dụng:

ISO 140 - 4: 1978 “Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms” – Âm học – Đo đạc cách âm trong công trình và của các kết cấu xây dựng - Phần 4: Đo tại hiện trường cách âm lan truyền qua không khí giữa các phòng.

tam xi mang cemboard thai lan

2.Chuẩn bị hiện trường:

Đặt tấm cemboard làm thành bức tường ngăn cách giữa 2 phòng thu âm và phòng phát. Các phòng này phải đảm bảo độ cách âm theo tiêu chuẩn để chắc chắn rằng bức tường này là nguồn lan truyền âm thanh chủ yếu từ phòng âm sang phòng thu âm. Diện tích mỗi phòng là 20m2

3.Thiết bị sử dụng:

+ Nguồn phát tạp âm hồng

+ Loa đa hướng có kích thước nhỏ gọn.

+ Máy đo thời gian vang, mức âm và phân tích mức âm trong các dải 1/3 octave và 1/1octave.

+ Micro trường tự do: Dải tần số hoạt động từ 20 Hz đến 20 kHz. Có độ nhạy cao.

4.Tiến hành thử nghiệm

Sơ đồ nguyên lý phép đo cách âm lan truyền qua không khí

Dùng nguồn âm phát ra tạp âm hồng đưa vào loa đa hướng. Tạp âm hồng sẽ phát ra không gian xung quanh. Tiến hành đo lần lượt để thu được các giá trị sau:

+ T2: Thời gian vang phòng thu, là chỉ tiêu quan trọng của một phòng thu. Khi đo giá trị này, nguồn âm đặt tại phòng thu. Đo tại 5 điểm và lấy giá trị trung bình.

+ L2: Mức nguồn âm ảnh hưởng đo tại phòng thu. Nguồn âm đặt tại phòng phát và máy đo đặt tại phòng thu. Đo tại 5 điểm và lấy giá trị trung bình.

+ L1: Mức nguồn âm đặt trong phòng phát. Nguồn âm và máy đi mức âm đều đặt tại phòng phát. Đo tại 5 điểm và lấy giá trị trung bình.

Sau khi đo được các giá trị này, tính toán hệ số suy giảm âm thanh biểu kiến theo công thức:

 A = ΣαiSi: Lượng hút âm của phòng cách âm

 S'(m2): Diện tích của bề mặt ngăn cách

Sau đó thực hiện vẽ đường đồ thị cách âm và tính toán giá trị hệ số cách âm theo tiêu chuẩn ISO 717-1:1996

5.Kết quả:

Giá trị cách âm của tấm xi măng dăm gỗ Cemboard là 30 – 33 dB tùy thuộc vào độ dày tấm.